آموزگاران

هماهنگي آموزگاران دوره ابتدايي در امر آموزش

سوال های تاریخ ومدنی نوبت اول پایه ی پنجم ابتدایی 87

بسمه تعالي

نام ونام خانوادگي :                                                   آزمون تاريخ و مدني نوبت اول پايه پنجم  سال تحصيلي 88-87

شماره :                                                دبیرخانه علوم اجتماعی شهرستان نهاوند

 

دانش آموزان عزيز : جواب صحيح را با علامت    مشخص كنيد . (هر سوال 5/. )

1- بر گزيده شدن حضرت محمد (ص) را از جانب خداوند به پيامبري چه مي نامند ؟

1- بيعت                                   2- بعثت                            3- خلافت                              4- هجرت

2- كافران قريش براي مبارزه با پيامبر دست به چه اقداماتي زدند؟

1- آزار پيامبر و يارانش      2- دادن وعده پول ومقام به پيامبر     3- بستن پيمان قطع رابطه با مسلمانان        4- هر سه مورد  

3- در زمان كدام خليفه ،مسلمانان به ايران حمله كردند و حكومت ساسا نيان را شكست دادند ؟

1- ابوبكر                           2- عمر                                           3- عثمان                             4- حضرت علي (ع)

4- شهر بخارا پايتخت كدام يك از سلسله هاي زير بود ؟

1- سامانيان                       2 سلجوقيان                                3- طاهريان                            4 هرسه مورد

5- كدام پاشاه سلسله ي صفوي را تاسيس كرد ؟

1- شاه عباس                      2- شاه اسماعيل                            3- شاه سلطان حسين                  4- نادر شاه

6- حكومت ايران در چه تاريخي به جمهوري اسلامي تبديل شد ؟

1- 12فروردين 1357               2- 12بهمن 1357                               3- 12فروردين 1358                   4- 22بهمن 1357

7- مهمترين وظيفه ي حكومت در جامعه ي اسلامي چيست ؟

1- پاسداري از اسلام             2- آموزش و پرورش               3- نگهباني از استقلال كشور              4- بهبود زندگي مردم

8- مسلمانان با استفاده از ................................. از نيروي فكري يكديگر بهره مند مي شوند .

1- تعاون                            2- وحدت                                 3- مسوليت                          4- مشورت

 


فرزند خوبم : جاهاي خالي را با كلمات مناسب كامل كن (هر جاي خالي 5/. )

1- سر دسته ي مخالفان پيامبر در مكه .................................. بود . كه با ديدن ارتش اسلام ظاهرا مسلمان شد .

2- مهم ترين كار پيامبر در مدينه ، تشكيل .................................................... بود .

3-  خاندان بني عباس شخصي به نام  .................................... را به فرماندهي نيروهاي طرفدار خود انتخاب كردند .

4-  پس از آن كه سپاهيان مغول به ايران هجوم آوردند ، ........................................ به جاي ايستادگي فرار كرد .

5- وكيل الرعايا لقب ............................................................................. بود .

6- پس از پيامبر رهبري جامه اسلامي بر عهده ي ........................................................ است .

7- بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، رئيس جمهور ووزيران قوانين را ............................... مي كنند .

8- اگر در جامعه ي اسلامي به جاي ............ ، تفرقه به وجود بيايد ، دشمنان به آساني مسلمانان را شكست خواهند داد.

فرزند گلم : به سوالات  پاسخ كامل بده .

 

1- دو دليل اهميت شهر مكه قبل از ظهور اسلام را بنويسيد . (1)

 

 

2- دو خصوصيت اخلاقي حضرت محمد (ص) را بيان كنيد.(1)

 

 

3- پس از رحلت پيامبر ،مسلمانان بر سر چه موضوعي اختلاف پيدا كردند؟(5/.)

 

4-  در باره جنگ حضرت علي (ع) با معاويه به طور خلاصه در دو سطر توضيح دهيد .(1)

 

5-  چرا امام حسين (ع) با يزيد بيعت نكرد ؟(1)

 

6- چرا قيام هاي زيادي عليه بني اميه شكل گرفت ؟ ( دو مورد) (1)

 

7-  علت حمله مغول به ايران را بنويسيد .(1)

 

 

8-  چرا شاه اسماعيل صفوي از حكومت عثماني در جنگ چالدران شكست خورد ؟ (5/.)

 

 

9-  دو اقدام مهم نادر شاه را بنويسيد .(1)

 

10-  منظور از آزادي در جمهوري اسلامي چيست ؟ (5/.)

 

11- در جمهوري اسلامي وظيفه ي قوه ي قضائيه چيست؟ (5/.)

 

12- اگر در جامعه ي اسلامي آموزش و پرورش گسترش پيدا كند چه نتايجي بدست مي آيد ؟ (1)

 

13- علت اينكه در جامعه ي اسلامي ، هر كسي مسئول كار هاي خودش است ، چيست ؟ (1)

 

14- قرآن به مسلمانان در باره ي وحدت چه دستوري مي دهد ؟ (1)

 

نمره كتبي :                                                 علي علي بخشي  

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم دی ۱۳۸۷ساعت 20:44  توسط علي علي بخشي  |