آموزگاران

هماهنگي آموزگاران دوره ابتدايي در امر آموزش

نمونه سوال جغرافیا پایه چهارم ابتدایی

بسمه تعالی

نام نام خانوادگی :                                              نمونه سوال جغرافیا  پایه ی چهارم

                                                                                                           دبیرخانه علوم اجتماعی شهرستان نهاوند  آذر ماه 87

 

الف : دانش آموزان عزیز جواب صحیح را با علامت         مشخص نمایید . هر سوال 5/.

 

1 – پستی ها وبلندی های زمین چه نامیده می شوند ؟

الف ) رشته کوه                                 ب) دشت                                  د) کوهپایه                                     ج) ناهمواری

 

2- علی طوری ایستاده است که دست راست او به طرف شمال شرقی  می باشد ، روبروی علی کدام جهت  را نشان می دهد ؟

الف ) جنوب غربی                          ب) شمال غربی                      د) جنوب                                         ج) جنوب شرقی 

 

3- بلندترین قله ی ایران چه نام دارد و در کدام رشته کوه واقع است ؟

الف ) دماوند ، زاگرس                  ب) دماوند ، البرز                     د) د نا ، زاگرس                               ج ) زرد کوه ، زاگرس

 

4- بهترین را ه ممکن برای بدست آوردن اطلاعاتی در باره ی بزرگترین رشته کوه دنیا بدون مسافرت کردن چیست؟

الف ) استفاده از عکس           ب) پرسییدن از دیگران                د) استفاده از نقشه                 ج) مطالعه ی کتاب جغرافیا

 

ب) با کلمات مناسب جاهای خالی را کامل کنید .

5- به شن و ماسه و گل و لایی که رود ها با خود می آورند ........................... می گویند . 5/.

 

6- برای اندازه گیری دمای هوا از وسیله ای به نام ................................... استفاده می کنیم . 5/.

 

7- مرکز استان کردستان شهر ........................... و مرکز استان چهار محال بختیاری شهر ........................ می باشد . 1

 

8- در نقشه با رنگ سبز ....................................... و رنگ قهوه ای پر رنگ ................................. را نشان می دهند . 1

 

ج) عبار تهای صحیح و غلط را در جدول زیر مشخص نمایید .  هر سوال 5/.                      صحیح          غلط

9- در روی کره زمین وسعت آبها بیشتر از خشکی هااست .                    

10 -  از به هم پیوستن چند رود جویبار بوجود می آید .

11-  خاک همه ی دشت ها برای کشاورزی مناسب است .

12- بالاترین نقطه ی کره زمین قطب شمال می باشد .

 

 

د) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .

13- دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند ؟ 1

 

 

14-  از راهنمای نقشه چه استفاده ای می کنیم  ؟ 1  

  

 

15-  نحوی تشکیل جلگه را نوشته و یک جلگه ی پهناور در کنار خلیج فارس را نام ببرید . 5/1

 

 

16-  از قطب نما چه استفاده ای می کنیم  . 1

 

 

17- شهری را نام ببرید که آب و هوای آن شبیه آب و هوای یزد باشد . دلیل انتخاب خود را بنویسد . 5/1

 

 

18- دلیل اینکه  سرزمین های پست  برای زندگی مناسب تر از سرزمین های بلند است را بنویسید  ؟ 1

 

19-  چهار چهت اصلی را روی نقشه  کشورمان ایران  مشخص کنید . ( در ضمن  اگر دوست داری استان همدان را رنگ کن )  1 

 

دبیرخانه ی علوم اجتماعی  شهرستان نهاوند  آذر 87

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم دی ۱۳۸۷ساعت 20:57  توسط علي علي بخشي  |